Rosenau, Stuttgart, 23.04.2009

previous photo     next photo
Stefan Hiss & Lucía Schlör
Stefan Hiss & Lucía Schlör