Rosenau, Stuttgart, 11.02.2010

previous photo     next photo
Los Santos