Rosenau, Stuttgart, 23.04.2009

previous photo     next photo
Bernd Öhlenschläger
Bernd Öhlenschläger